فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 راهنمای نگارش مقالات
2 حمایت از کنفرانس
3 موافقت نامه کمیته علمی
4 فرمت ارائه سخنرانی
5 فرمت ارائه پوستر
6 سین برنامه های کنفرانس
7 دانلود نرم افزار ادوب كانكت
8 راهنمای نرم افزار ادوب کانکت
9 برنامه ارائه سخنرانی مقالات کنفرانس
10 لیست مقالات برتر