اطلاعیه 11-برگزاری کنفرانس بصورت برخط(مجازی)
1399/06/23

 

این رویداد در تاریخ 27 شهریور ماه بصورت مجازی و برخط برگزار خواهد شد.

021