اطلاعیه 13-اطلاعیه -آماده سازی فرمت ارائه شفاهی
1399/06/23

 

 به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم کنفرانس «مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب» که مقاله آن ها پذیرش شده و ثبت نام قطعی نموده اند،می رساند:

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت سخنرانی پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه  در روز برگزاری همایش آماده کنند و به ایمیل Oral.cnf@gmail.com ارسال نمایند.

 

دانلود فرمت سخنرانی