اطلاعیه 17 : ارسال مدارک از طریق پست
1399/06/30

به اطلاع می رساند با تمهیدات اندیشیده شده توسط دبیرخانه اجرایی

جهت رفاه حال پژوهشگران محترم ، اصل گواهی پذیرش مقاله و سی دی مجموعه مقالات(کتابچه الکترونیک مجموعه مقالات) به صورت رایگان پس از برگزاری در بازه زمانی یک ماهه به آدرسی که در هنگام ثبت نام درج شده است از طریق شرکت پست ارسال خواهد شد-->>-- لذا از تماس با دبیرخانه خودداری نمائید.