اطلاعیه 18 : اعلام نتایج مقالات برتر
1399/07/02

 

لیست مقالات برتر کنفرانس ملی مولفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب طبق نظر کمیته‌های ناظر نشست‌ها و کمیته‌ی علمی کنفرانس به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

 

لیست مقالات برتر کنفرانس